نحوه کار دزدگیر سیم کارتی خودرو + معایب این نوع از دزدگیرها