اشنایی با عملکرد ردیاب خودرو دوربین دار و مزایا و معایب استفاده از آن