ردیاب خودرو ارزان قیمت B-300، ردیاب کوچک و قوی برند کسل