ردیاب خودرو ارزان قیمت b210، ردیاب کوچک و قوی برند کسل